HBO5 | lerarenopleiding | 2de kans onderwijs vestigingen | Smartschool | info | nieuws

in de kijker

Partnerdag

Centrum volwassenenonderwijs (CVO) VTI Brugge nodigde op vrijdag 10 februari 2017 zijn opleidingspartners uit voor een gezellig samen zijn ter bedanking voor de samenwerking in de uitbouw van het opleidingsaanbod met als leuze “Als je ver wil gaan, ga dan samen”.

Centrale gastsprekers waren Astrid Degroeve raadgever volwassenenonderwijs kabinet onderwijs Hilde Crevits die een beeld schetste van het toekomstige volwassenenonderwijs en de uitdagingen hieraan verbonden,en Bjorn Vanhijfte die een toelichting gaf over de mogelijkheden van de zorgrobottechnologie 


bezoek cursisten indumation Kortrijk

12 cursisten van de opleiding Industrieel Elektrotechnisch Installateur bezochten de INDUMATION beurs te Kortrijk


infodagen

Infomomenten en inschrijvingen voor alle opleidingen
Plaats: CVO VTI Brugge “ontmoetingszaal” Boeveriestraat 73  te Brugge

  • Zaterdag 20 mei van 14.30 tot 17.30uur
  • Zondag 21 mei van 14.30 tot 17.30uur
  • Vrijdag 16 juni van 18.00 tot 21.00uur
  • Zaterdag 26 augustus van 9.00 tot 12.00uur
  • Maandag 28 augustus van 18.00 tot 21.00uur

Nieuwe opleidingen

preventieadviseur niveau 3
·         Opleiding preventieadviseur niv 3 – klik hier voor meer info.

vacature

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zoekt:

DYNAMISCHE PEDAGOOG als PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

Tegen 2019 zullen de HBO5-opleidingen door de Vlaamse hogescholen worden aangeboden. De Vlaamse overheid, de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse hogescholen nemen hiervoor alvast de nodige voorbereidingen.
VLHORA zoekt een projectcoördinator voor het uitschrijven van domeinspecifieke leerresultaten (learning outcomes) voor de HBO5-opleidingen die tegen 2019 geactualiseerd en omgevormd moeten worden.
Functie-inhoud
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het proces van de opmaak van de domeinspecifieke leerresultatenkaders van de HBO5-opleidingen. De domeinspecifieke leerresultaten worden opgemaakt in het kader van het decreet dat het actualiserings- en omvormingsproces van de huidige HBO5-opleidingen regelt. Voor de opmaak van de domeinspecifieke leerresultatenkaders brengt de medewerker telkens de opleidingsverantwoordelijken samen en begeleidt hen in het proces van de opmaak en afstemming (ook internationaal) van de domeinspecifieke leerresultaten. De samenwerking met en ondersteuning van de opleidingen, de bewaking van dit proces en van de kwaliteit van het eindproduct zijn hierbij cruciaal.
De contacten met topverantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen geven alvast ook boeiende loopbaanperspectieven.
Profiel
De projectcoördinator beschikt over ervaring met of kennis over hoger onderwijs, HBO5, de kwalificatiestructuur en het werken met domeinspecifieke leerresultaten. Een basisopleiding op masterniveau - bij voorkeur een master in de pedagogie - is vereist. De projectcoördinator is organisatorisch sterk, werkt zelfstandig, maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en getuigt van zin voor nauwkeurigheid. Hij/zij kan werken met de gangbare softwarepakketten onder MS-Windows en drukt zich vlot uit in het Nederlands en Engels.
Aanbod
VLHORA biedt een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar), eventueel verlengbaar indien bijkomend budget kan worden vrijgemaakt. De toepasselijke salarisschaal is A111 van de Vlaamse overheid waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht. Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.
Kandidaatstelling
Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 15 februari 2017 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be).

oldtimer-opleiding

oldtimer motoren opleiding

Uitreiking deelname attesten opleiding motor oldtimers CVO VTI Brugge december 2016
Directie en leerkrachten wensen allen veel rij- sleutelgenot

Proclamatie Zorgkundigen CVO VTI Brugge

Proclamatie binnen CVO VTI Brugge

  • Proclamatie “Zorgkundigen” CVO VTI Brugge


proclamatie LVZ

Proclamatie logistiek en zorgkundigen CVO VTI Brugge  jan 2017
Directie en leerkrachten wensen allen veel succes toe in de verzorgende sector.

Proclamatie Begeleider in de kinderopvang

Proclamatie binnen CVO VTI Brugge
  • Proclamatie begeleider in de kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang
proclamatie BI(B)KO jan 2017

Proclamatie begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang  CVO VTI Brugge  jan 2017
Directie en leerkrachten wensen allen veel succes toe.

Openingsuren CVO VTIBRUGGE

De hoofdzetel van het CVO VTIBRUGGE is gevestigd
in de Boeveriestraat 73 te 8000 Brugge.
telefoon:       050 34 75 00
e-mail:          cvo@vtibrugge.be

Openingsuren
 
Maandag:         14u –20u
Dinsdag:           14u –20u
Woensdag:        Gesloten
Donderdag:      14u –20u
Vrijdag:              14u –18u


gesloten op zon- en feestdagen en tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de zomervakantie is er een aparte regeling

Motoren bij oldtimers


Behaal nu je diploma secundair onderwijs

UNIEK!
 
Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs

CVO VTI Brugge, CVOSG en CVO Spermalie, 3 centra voor volwassenenonderwijs slaan de handen in elkaar en bieden jou de kans om in 2 jaar je diploma secundair onderwijs te behalen.

Meer weten ? klik hier
 

 

Besparingen vanuit de Vlaamse regering

 
"Wij hebben nota genomen dat de Vlaamse Regering een verhoging van het inschrijvingsgeld voorziet van 1,15 Euro naar 1,5 Euro en dit voor alle opleidingen die starten vanaf 1 januari 2015. Deze verhoging met 0,35 Euro per lesuur wordt integraal gebruikt om de geplande besparingen binnen onderwijs te realiseren en gaan dus niet naar de werking van de centra voor volwassenenonderwijs. die voor hun werking nu zelfs minder middelen zullen overhouden. Wij vinden het jammer dat op deze manier de participatie aan levenslang leren, die in Vlaanderen al bedroevend laag is, verder onder druk komt te staan. De centra voor volwassenenonderwijs waren bereid om over de financiering van het volwassenenonderwijs een gesprek te voeren met de overheid in het kader van een nieuw decreet maar blijkbaar heeft de Vlaamse Regering gemeend hierop een voorafname te moeten doen."

FACEBOOK