CVO VTI Brugge

Over ons centrum

Het CVO VTI Brugge is een opleidingscentrum die een onderdeel uitmaakt van de vzw Vrije Technische Instituten Brugge
waartoe de volgende opleidingsinstellingen behoren :
* VTI Brugge
* Middenschool VTI Brugge
* Land en Tuinbouw Instituut (LTI) Brugge
* Centrum leren en werken (CLW) Brugge
* Middenschool Beernem
* Vrije school Haverlo
* Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) VTI Brugge

Als officieel door de Vlaamse overheid erkend centrum voor volwassenenonderwijs, biedt CVO VTI Brugge een brede waaier aan opleidingen voor volwassenen.

Secundair :
* Technische opleidingen (hout, bouw, schilderen-decoratie, mechanica, lassen, elektriciteit, carrosserie, sanitair, fiets-herstellen,…)
* Informatica in samenwerking met de dienstencentra in Brugge en Beernem
* Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) kinderopvang
* Logistiek assistent, verzorgende en zorgkundige
* Aanvullende algemene vorming (AAV)
* Bedrijfsbeheer
* Kraamzorg
* Diploma Secundair Onderwijs
* Verschillende dagopleidingen

Hoger Onderwijs :
* Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Jaarlijks trekt het CVO VTI Brugge zo’n 1200 gemotiveerde volwassenen aan, die nieuwe competenties willen aanleren en een sterkere positie op de arbeidsmarkt ambiëren.
Wij organiseren beroeps- en praktijkgerichte opleidingen en werken samen met verschillende externe partners.

Een team van administratief personeel, coördinatoren, leerkrachten en lectoren staan in voor een kwaliteitsvolle werking van het CVO VTI Brugge.

We hopen met deze infobrochure u de werking van het CVO VTI Brugge te kunnen toelichten.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
Zaterdag 24 augustus van 9u tot 12u
Dinsdag 27 augustus van 18u tot 21u