Bedrijfsbeheer

Wil je starten als zelfstandige in bijberoep of hoofdberoep?

Droom je van je eigen zaak of wil je van werken veranderen en je eigen baas zijn?

Starten als zelfstandige?

Behaal je Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Bij het centrum voor volwassenonderwijs VTI Brugge krijg je de unieke kans om in 1 jaar het Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer te halen zonder een examen te moeten afleggen voor de examencommissie. Na de cursus kun je dus direct starten met je eigen zaak.

Deze praktijkgerichte cursus bedrijfsbeheer is nodig voor iedereen die een eigen zaak wil starten. Je hebt immers altijd je Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer nodig, of je nu start in bijberoep of in hoofdberoep, of met een eenmanszaak of een vennootschap.

Wat leer je in deze cursus?
* Je leer hoe je je eigen onderneming moet opstarten.
* Je leert waar je steun en advies kunt krijgen als startende ondernemer.
* Je leert hoe je kunt starten met een vennootschap of éénmanszaak, in hoofdberoep of bijberoep.
* Je leert wat het verschil is tussen het sociaal statuut van een zelfstandige en een werknemer.
* Je leert je eigen ondernemingsplan op te stellen.
* Je leer hoe je je eigen marktonderzoek moet uitvoeren.
* Je leert hoe je verschillende overeenkomsten moet sluiten en hoe je klanten en leveranciers moet opvolgen.
* Je leert waarop je moet letten tijdens een commercieel gesprek.
* Je leert je verkoopprijzen, winst, balans, belastingen, sociale bijdragen en afbetalingen te berekenen.
* Je leert hoe je je onderneming kunt financieren.
* Je leert met welke boekhoudkundige aspecten je moet rekening houden en hoe je je administratie aanpakt.
* Je leert met welke btw-verplichtingen je wordt geconfronteerd.
* Je leert je boekhouder te begrijpen en hem duidelijke vragen te stellen.

De opleiding bestaat uit 1 module van 160 lestijden die in 1 schooljaar wordt aangeboden.

Basiskennis bedrijfsbeheer

In deze module verwerft de cursist de nodige competenties om een onderneming op te richten en te beheren, rekening houdend met de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten ervan en de relevante wetgeving. De nadruk ligt op het verwerven van inhoudelijke en algemene ondernemerscompetenties. Het ondernemingsplan loopt als een rode draad door de gehele opleiding.

De te behalen basiscompetenties worden gezien over 5 clusters :
  • In functie van het ondernemend denken en ondernemerscompetenties
  • In functie van de oprichting van een onderneming
  • In functie van de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten
  • In functie van het commerciële beheer
  • In functie van de wetgeving


De lessen worden in gecombineerd onderwijs aangeboden, d.w.z. dat er lesdagen zijn waarop de aanwezigheid van de cursist vereist is (contactdagen) en dat er lesdagen zijn waarop de cursist thuis de opdrachten kan afwerken (afstandsdagen)

minimum duurtijd

De opleiding loopt over 1 schooljaar. Start : 4/09/2018, einde : 25/06/2019

voorwaarden

Geen instapvoorwaarden

kostprijs

280€ (inschrijvingsgeld + handboek)

waar en wanneer

Dinsdag van 17u30 tot 21u - Vestiging Boeveriestraat

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
Dinsdag 29 mei van 18.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 15 juni van 18.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 16 juni van 09.00 tot 12.00 uur
Zaterdag 25 augustus van 09.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 28 augustus van 18.00 tot 21.00 uur

Opleidingsprogramma

module start