Bedrijfsbeheer

Opleiding Ondernemerschap


OPLEIDING ONDERNEMERSCHAP

Wil je starten als zelfstandige in bijberoep of hoofdberoep?

Droom je van je eigen zaak of wil je van werk veranderen, je eigen baas zijn en starten als zelfstandige?

Deze praktijkgerichte opleiding is gericht op iedereen die als zelfstandige wil starten met een eenmanszaak of een vennootschap.

Om een succesvolle ondernemer te worden moet je in principe veel ondernemerscompetenties bezitten. In de praktijk bezit je als starter zelden alle ondernemerscompetenties, daar moet je immers nog in groeien. Wij zorgen in deze opleiding ervoor dat je je sterktes ontdekt en meeneemt in je ondernemingsconcept. Je eerder zwakkere competenties sturen we bij en we leren je een sterk ondersteunend netwerk uit te bouwen.

In deze opleiding krijg je een antwoord op de volgende vragen...
* Hoe start je je eigen onderneming op?
* Waar vind je steun en advies als startende ondernemer?
* Hoe bouw je een ondersteunend netwerk op?
* Hoe kun je starten met een vennootschap of éénmanszaak, in hoofdberoep of bijberoep?
* Wat is het verschil tussen het sociaal statuut van een zelfstandige en een werknemer?
* Hoe stel je eigen ondernemingsplan op?
* Hoe voer je een marktonderzoek uit?
* Hoe sluit je verkoopovereenkomsten met je klanten en leveranciers?
* Waarop moet je letten tijdens een commercieel gesprek?
* Hoe bereken je verkoopprijzen, winst, balanstotaal, belastingen, sociale bijdragen, intrest, afbetalingen, afschrijvingen,...?
* Hoe ga je je onderneming financieren?
* Met welke boekhoudkundige aspecten moet je rekening houden?
* Hoe pak je je administratie concreet aan?
* Met welke btw-verplichtingen word je geconfronteerd?
* Hoe begrijp je je boekhouder beter en hoe stel je hem duidelijke vragen?

Naast deze vragen komen natuurlijk al je eigen persoonlijke vragen in verband met je onderneming aan bod.

De opleiding bestaat uit 1 module van 160 lestijden die in 1 schooljaar wordt aangeboden.

Competenties

In deze module verwerf je de nodige competenties om een onderneming op te richten en te beheren, rekening houdend met de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten ervan en de relevante wetgeving. De nadruk ligt op het verwerven van inhoudelijke en algemene ondernemerscompetenties. Het ondernemingsplan loopt als een rode draad door de gehele opleiding.

De lessen worden in gecombineerd onderwijs aangeboden, d.w.z. dat er lesdagen zijn waarop de aanwezigheid van de cursist vereist is (contactdagen) en dat er lesdagen zijn waarop de cursist thuis de opdrachten kan afwerken (afstandsdagen)

minimum duurtijd

De opleiding loopt over 1 schooljaar. Start : 4/09/2018, einde : 25/06/2019

voorwaarden

Geen instapvoorwaarden

kostprijs

280€ (inschrijvingsgeld + handboek)

waar en wanneer

Dinsdag van 18u tot 21u30 - Vestiging Boeveriestraat (om de 2 weken les)

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
Dinsdag 18 december van 18u tot 21u
Donderdag 10 januari van 18u tot 21u

Opleidingsprogramma

module start