Fietshersteller

Fietshersteller

Start opnieuw vanaf sept. 2021; sept. 2020=> VOLZET

De fietshersteller werkt op vraag van de klant.

De fietshersteller leert fietsen, aanverwanten en hun toebehoren :
* op te bouwen
* volgens constructeursvoorschriften af te stellen
* te herstellen en te vervangen

De fietshersteller moet werken volgens veiligheidsvoorschriften en de regelgeving.

De fietshersteller maakt fietsen en aanverwanten rijklaar.

Om het certicaat van fietshersteller te behalen moet je volgende modules met voldoening behaald hebben :

  • Onderhoud fietsen
  • Opbouwen en afstellen fietsen
  • Diagnose en herstelling fietsen
  • Geavanceerde fietstechnologie


Bekijk hier het structuurschema van fietshersteller.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
... De infosessies van december en januari ….
zullen binnenkort beken gemaakt worden …..

Opleidingsprogramma

module start
Starters fietshersteller groep 1 september Hilde De Doncker
Starters fietshersteller groep 2 september Hilde De Doncker
Fietshersteller gevorderden maandag oktober Hilde De Doncker
Fietshersteller gevorderden donderdag oktober Hilde De Doncker
geavanceerde fietstechnologie november Hilde De Doncker