Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

HERVORMING LERARENOPLEIDING 2019-2020

Vanaf september 2019 wordt de opleiding volledig hervormd. Om die reden worden GEEN NIEUWE INSCHRIJVINGEN meer aanvaard in het 2e semester 2018-2019. Enkel wie de opleiding al heeft aangevat kan nog inschrijven voor enkele modules in het Flextraject.


Het vernieuwde curriculum wordt momenteel grondig uitgewerkt. Momenteel kan nog geen adequate info worden verspreid in kader van het opstellen van een mogelijk traject. De eerstvolgende infodagen waarop we ten gronde kunnen informeren betreffen deze op 16 en 17 maart in VIVES campus Brugge, Xaverianenstraat 10 (14:00u-17:00u). Gelieve in te schrijven via Dennis Monte (Turn on Javascript!) met vermelding van het gewenste traject (éénjarig dagtraject, LIO-traject of Flextraject ‘s avonds). Voor de grote lijnen omtrent deze trajecten kan men nog steeds terecht op deze website.

Hervorming vanaf 2019

1. Integratie van de huidige Specifieke Lerarenopleiding aan de Centra voor Volwassenenonderwijs in de hogescholen en/of universiteit.

Cursisten die tegen september 2019, 15 studiepunten hebben behaald in de SLO, kunnen de opleiding in een overgangsperiode nog afwerken tot juni 2021. De opleiding in afbouw zal aan een universiteit (KU Leuven campus Kortrijk) of hogeschool (VIVES) georganiseerd worden en niet langer aan een CVO. Uiteraard blijven alle diploma’s van de specifieke lerarenopleiding (SLO) ook na september 2019 geldige studiebewijzen om een onderwijsopdracht op te nemen.

2. De nieuwe lerarenopleidingen voor zij-instromers georganiseerd in het hoger onderwijs zullen bestaan uit:

 • de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: 90 studiepunten aan hogeschool VIVES
 • de verkorte educatieve bachelor voor secundair onderwijs: 60 studiepunten aan hogeschool VIVES
 • verkorte educatieve master voor secundair onderwijs: 60 studiepunten aan KU Leuven campus Kortrijk/Brugge

Nog vragen? Bekijk de Frequently Asked Questions van de associatie KU Leuven.

De specifieke lerarenopleiding wordt aangeboden in de vorm van 3 trajecten :

 • Flextraject
 • Eénjarig traject
 • LIO-traject


Flextraject

Modulaire opleiding

De opleiding bestaat uit 10 modules die flexibel kunnen ingepland worden naargelang de eigen agenda. Afhankelijk van het lessenrooster kies je welke module je wenst te volgen, rekening houdend met enkele richtlijnen. De opleiding omvat 60 studiepunten, waarbij zowel de theoretische component als het praktijkgedeelte elk 30 studiepunten vertegenwoordigen. Binnen de opleiding wil men een duidelijk accent op praktijk leggen en dit doorheen alle modules van de opleiding.

Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theorie- en praktijkcomponent. Dit betekent dat reeds van bij de eerste module een stageplaats wordt gezocht en stageopdrachten vervuld worden. Deze opdrachten gebeuren in het secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs (OV3/OV4). Men kan tevens bepaalde opdrachten afwerken in hoger onderwijs, volwassenenonderwijs etc. Men kan immers met het diploma van leraar ook in deze contexten aan de slag.

Binnen elke module wordt er via gecombineerd onderwijs gewerkt. Dit betekent dat er een combinatie gemaakt wordt van contactonderwijs (les) en afstandsonderwijs (via het digitale leerplatform). Verschillende modules worden ook reeds volledig op afstand georganiseerd (LEV Online, OMA Online, DCA Online, BEG online, PPC online). Let wel, er zijn steeds enkele contactmomenten voorzien zoals een start- en examenmoment. Daarom wordt in het lessenrooster naar een bepaalde lesdag verwezen.

Voor wie ?

De specifieke lerarenopleiding (SLO) is toegankelijk voor wie reeds een diploma secundair onderwijs, hoger onderwijs of een universitair diploma bezit. Wie geen diploma bezit kan een toelatingsproef maken. Het slagen voor deze proef betekent echter niet dat het diploma secundair onderwijs behaald wordt. Om een diploma secundair onderwijs te behalen kan men terecht in het Tweedekansonderwijs van CVO VTI Brugge.
Voor de module DCA in Online Afstand is het diploma hoger onderwijs een voorwaarde tot inschrijving.

Minimumduur

De minimumduur voor het doorlopen van het Flextraject is twee jaar. De uiteindelijke duur wordt bepaald door jou, de cursist, in functie van het aantal lesdagen per week dat men kan en wil komen. De modulaire structuur zorgt er voor dat de cursist het traject persoonlijk vorm kan geven. De duur kan eventueel verkort worden als de cursist voor een aantal modules vrijstellingen krijgt (zie VRIJSTELLINGEN). Men kan instappen in september en februari. Men dient geslaagd te zijn voor alle modules, met uitzondering van Groepsmanagement (GRM) om de stagemodule Didactische Competentie Stage (DCS) te kunnen aanvatten. Men houdt hier dus best rekening mee bij het uitstippelen van het individueel traject. De opleidingscoördinator kan jou hierin bijstaan.

Praktische organisatie en planning

De lessen gaan door in hogeschool VIVES campus Brugge, Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge. Dit tijdens de avond (18u-21u30) op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ook op zaterdag worden lessen ingericht. Raadpleeg de planning voor de concrete roostering en tijdstippen.

Op dit rooster vind je terug op welke dagen de modules uit het Flextraject worden ingericht. Men kiest steeds zelf welke modules men opneemt en bijgevolg welke dagen men naar de les komt. Op basis van dit rooster kan de cursist een keuze maken en het eigen traject vormgeven.
Raadpleeg de opleidingsbrochure als handleiding om jouw traject vorm te geven. Met vragen kan je steeds terecht bij de opleidingscoördinator.

Opleidingsbrochure 2018-2019
Rooster eerste semester 2018-2019
Rooster tweede semester 2018-2019

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk in CVO VTI Brugge (Boeveriestraat 73, 8000 Brugge) d.m.v. identiteitskaart, diploma en betaling met Bancontact. Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen, wordt het aantal cursisten dat kan inschrijven voor een bepaalde module beperkt. Je doet er dus goed aan zo snel mogelijk in te schrijven voor de module die je wenst te volgen.

Contacteer de opleidingscoördinator om na te gaan vanaf welke datum inschrijving mogelijk is. Inschrijven is mogelijk tot de startdatum van de module naar voorkeur op voorwaarde dat deze niet volzet is. Men schrijft telkens in voor een module op een bepaalde lesdag, wat betekent dat de lessen van de gekozen module telkens doorgaan op dezelfde lesdag.

Om als regelmatige student de opleiding te kunnen volgen, dient een inschrijvingsgeld betaald te worden. Dit ligt vast op € 1,5 per lestijd. Hieronder een overzicht van de totale kostprijs per module met inbegrip van de cursussen.
Een inschrijving is pas definitief na de betaling en de overhandiging van de nodige documenten. Dit is tevens een vereiste om toelating te krijgen tot de lessen.

Module (aantal lestijden)

Inschrijvingsgeld per module

Cursusgeld

Totaal

OMA (40 LT)

€ 60

€ 19

€ 79

LEV (40 LT)

€ 60

€ 24

€ 84

COO (80 LT)

€ 120

€ 28

€ 148

BEG (40 LT)

€ 60

€ 24

€ 84

GRM (40 LT)

€ 60

€ 19

€ 79

PPC (80 LT)

€ 120

€ 23

€ 143

DCA (80 LT)

€ 120

€ 30

€ 150

DCP (120 LT)

€ 180

€ 32

€ 212

DCO (120 LT)

€ 180

€ 22

€ 202

DCS (80 LT)

€ 120

€ 23

€ 143

Basisprijs per lestijd (LT)

€ 1,5

Indien u niet beschikt over een diploma hoger onderwijs is er tevens de mogelijkheid via opleidingscheques te betalen. Als zelfstandige kan je beroep doen op de KMO-portefeuille. Meer informatie hieromtrent vind je bij de VDAB of onze cursistenadministratie.

Stelt u na de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat u door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan u (een deel van) het betaalde geld terugkrijgen:
 • Het gehele bedrag (inschrijvingsgeld + cursusgeld): bij annulering ten minste één week voor de start van de opleiding;
 • Het gehele bedrag, verminderd met 12,50 euro administratiekosten: bij annulering tussen één week voor de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan;
 • Enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal (indien nog niet ontvangen/afgehaald): bij annulering tussen de aanvang van de opleiding tot twee weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
 • Na twee weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald.

Interessante links

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/solliciteren

http://www.hildecrevits.be/nl/tags/lerarenopleiding

https://www.facebook.com/SLOCVOVTIBrugge/?ref=bookmarks

Eénjarig traject

Op maandag 23 april om 18u ging de infosessie specifiek voor het éénjarig traject door. Je vindt de diavoorstelling terug via … (link) alsook de folder via deze link

Indien je deze sessie hebt gemist kan je tevens terecht op de overige infodagen van CVO VTI Brugge en VIVES, of neem je contact op via Turn on Javascript!.


Modulaire opleiding met lineair karakter

De opleiding bestaat uit 10 modules / vakken die in een jaarkalender zijn gegoten. Hierdoor krijgt de opleiding een lineair karakter met de didactische leerlijn als constante. De opleiding omvat 60 studiepunten, waarbij zowel de theoretische component als het praktijkgedeelte elk 30 studiepunten vertegenwoordigen. Binnen de opleiding wil men een duidelijk accent op praktijk leggen en dit doorheen alle modules van de opleiding.

Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theorie- en praktijkcomponent. Dit betekent dat reeds van bij de eerste module een stageplaats wordt gezocht en stageopdrachten vervuld worden. Deze opdrachten gebeuren in het secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs (OV3/OV4). Men kan tevens bepaalde opdrachten afwerken in hoger onderwijs, volwassenenonderwijs etc. Men kan immers met het diploma van leraar ook in deze contexten aan de slag.

Binnen elke module wordt er via gecombineerd onderwijs gewerkt. Dit betekent dat er een combinatie gemaakt wordt van contactonderwijs (les) en afstandsonderwijs (via het digitale leerplatform).

Voor wie?

Met dit traject richten we ons in de eerste plaats op mensen met een diploma hoger onderwijs.

Minimumduur

Het traject wordt doorlopen in één jaar. Het traject kan verlicht worden als de cursist eventuele vrijstellingen krijgt. (zie VRIJSTELLINGEN) Je kan enkel instappen in september.

Een overstap naar het Flextraject, of een combinatie met enkele modules uit het Flextraject, behoort steeds tot de mogelijkheden. Er wordt steeds in persoonlijk overleg nagegaan welk traject het meest beantwoord aan de situatie van de cursist.

Praktische organisatie en planning

De lessen gaan door in de hogeschool VIVES campus Brugge (Xaverianenstraat 10), op maandag, dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag en vrijdag telkens van 9:00u tot 12:30u en van 13:30u tot 17:00u. Op lesdagen wordt tevens afstandsonderwijs geïntegreerd. Na de herfstvakantie worden twee weken voorbehouden voor het uitvoeren van praktijkopdrachten op de stageplaats. Na de kerstvakantie wordt maandag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag vrijgehouden voor stage. Na de paasvakantie zijn de lessen afgelopen en vindt de actieve eindstage plaats.

De meeste theoretische examens situeren zich rond de kerstvakantie. Op het einde van het schooljaar wordt er een eindassessment afgenomen.

De kinderbijslag blijft behouden. Men dient wel het attest van het kinderbijslagfonds te laten invullen door onze administratie!
Infobrochure éénjarig traject

Jaarkalender van het éénjarig traject in 2018-2019

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk in CVO VTI Brugge (Boeveriestraat 73, 8000 Brugge) d.m.v. identiteitskaart, diploma en betaling met Bancontact. Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen, wordt het aantal cursisten dat kan inschrijven voor dit traject beperkt tot 30 cursisten. Je doet er dus goed aan zo snel mogelijk in te schrijven.

Contacteer de opleidingscoördinator om na te gaan vanaf welke datum inschrijving mogelijk is. Inschrijven is mogelijk tot de startweek op voorwaarde dat de opleiding niet volzet is.

Om als regelmatige student de opleiding te kunnen volgen, dient een inschrijvingsgeld betaald te worden. De maximumprijs voor het inschrijvingsgeld voor het éénjarige traject bedraagt 600 euro. Het cursusgeld (244 euro) valt hier niet onder. In totaal betaalt men dus 844 euro. Indien er sprake is van vrijstellingen wordt het cursusgeld terugbetaald. De terugbetaling van het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de verrekening met de plafonnering indachtig.

Een inschrijving is pas definitief na de betaling en de overhandiging van de nodige documenten. Dit is tevens een vereiste om toelating te krijgen tot de lessen.

Stelt u na de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat u door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan u (een deel van) het betaalde geld terugkrijgen:


 • Het gehele bedrag (inschrijvingsgeld + cursusgeld): bij annulering ten minste één week voor de start van de opleiding;
 • Het gehele bedrag, verminderd met 12,50 euro administratiekosten: bij annulering tussen één week voor de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan;
 • Enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal (indien nog niet ontvangen/afgehaald): bij annulering tussen de aanvang van de opleiding tot twee weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
 • Na twee weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald.

Interessante links

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/solliciteren

http://www.hildecrevits.be/nl/tags/lerarenopleiding

https://www.facebook.com/SLOCVOVTIBrugge/?ref=bookmarks

LIO-traject

Leraar in opleiding

LIO staat voor ‘Leraar in opleiding’. Dit veronderstelt dat men reeds kan tewerkgesteld worden in het onderwijs zonder dat men over het diploma van leraar beschikt. In vele gevallen gaat dit om profielen die door werkervaring heel wat expertise hebben opgebouwd. Die expertise is voor scholen interessant om binnen te halen. Om werkzekerheid te verkrijgen alsook een salaris te ontvangen die overeenkomt met het diploma is het bewijs van pedagogische bekwaamheid vereist. Tijdens de opleiding bekom je tevens de nodige competenties om het onderwijs efficiënt en activerend in te richten.

Elke module bevat zowel een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent wordt in het LIO-jaartraject integraal vervangen door de in-servicetraining. De in-servicetraining gebeurt in de school waar men tewerkgesteld is. Het betreft m.a.w. een begeleiding op het werkveld.

Voor Wie ?

Het LIO-traject is voorzien voor mensen die reeds in het onderwijs staan maar nog geen pedagogisch diploma hebben verworven. Men dient te beantwoorden aan verschillende instapvoorwaarden:


 • Je hebt de module Didactische competentie algemeen (DCA) reeds gevolgd via het Flextraject;
 • Je bent als tijdelijk personeelslid tewerkgesteld in het (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs, deeltijds onderwijs en/of het volwassenenonderwijs;
 • Het centrum, de instelling of de school van tewerkstelling is bereid een LIO-baanovereenkomst af te sluiten met CVO VTI Brugge en de LIO-cursist;
 • Je hebt minstens minimumopdracht op jaarbasis van 8/20. In deze opdracht geef je ook theoretische lessen. Als je enkel stagebegeleiding verzorgt, kan je niet in een LIO-baan stappen.
 • Je volgt zeker een infomoment indien je een LIO-traject wil aanvatten.

De cursisten dienen minimum in het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs of reeds geslaagd te zijn voor de toelatingsproef.

Praktische organisatie en planning

De lessen gaan door in de hogeschool VIVES campus Brugge (Xaverianenstraat 10).

Je kan instappen in februari of september voor de modules die modulair te volgen zijn in het Flextraject (DCA, OMA, LEV, PPC, BEG). Je kan enkel instappen in september voor het LIO-kerntraject wat een geïntegreerd traject inhoudt van DCP, DCO, DCS, COO en GRM. Deze modules zijn opgenomen binnen een jaartraject wegens het klasgebonden karakter van de prakijkopdrachten.

Het kerntraject betreft 1 zaterdag per maand les in de voor- en/of namiddag, afhankelijk van het opnemen van de modules COO en GRM. Dit respectievelijk van 8:30u tot 12:00u en 13:00u tot 16:30u.

Het traject wordt doorlopen in anderhalf jaar indien men opstart in februari. Een opstart in september betekent een traject van twee jaar. De opleiding kan verlicht worden als de cursist eventuele vrijstellingen krijgt. (zie VRIJSTELLINGEN).

Jaarkalender van het LIO-kerntraject 2018-2019

Raadpleeg de opleidingsbrochure als handleiding om jouw traject vorm te geven. Met vragen kan je steeds terecht bij de opleidingscoördinator.

Opleidingsbrochure 2017-2018

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk in CVO VTI Brugge (Boeveriestraat 73, 8000 Brugge) d.m.v. identiteitskaart, diploma en betaling met Bancontact. Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen, wordt het aantal cursisten dat kan inschrijven voor een bepaalde module beperkt. Je doet er dus goed aan zo snel mogelijk in te schrijven voor de module die je wenst te volgen.

Contacteer de opleidingscoördinator om na te gaan vanaf welke datum inschrijving mogelijk is. Inschrijven is mogelijk tot de startdatum van de module naar voorkeur op voorwaarde dat deze niet volzet is. Men schrijft telkens in voor een module op een bepaalde lesdag, wat betekent dat de lessen van de gekozen module telkens doorgaan op dezelfde lesdag.

Om als regelmatige student de opleiding te kunnen volgen, dient een inschrijvingsgeld betaald te worden. Dit ligt vast op € 1,5 per lestijd. Hieronder een overzicht van de totale kostprijs per module met inbegrip van de cursussen.

Het LIO-kerntraject bedraagt een kostprijs van 300 euro + 124 euro cursusgeld. In totaal betaalt men voor dit LIO-jaartraject dus 424 euro. De overige modules die niet binnen dit jaartraject vallen (OMA, LEV, DCA, PPC, BEG) worden gevolgd binnen het Flextraject.
Een inschrijving is pas definitief na de betaling en de overhandiging van de nodige documenten. Dit is tevens een vereiste om toelating te krijgen tot de lessen.

Module (aantal lestijden)

Inschrijvingsgeld per module

Cursusgeld

Totaal

OMA (40 LT)

€ 60

€ 19

€ 79

LEV (40 LT)

€ 60

€ 24

€ 84

COO (80 LT)

€ 120

€ 28

€ 148

BEG (40 LT)

€ 60

€ 24

€ 84

GRM (40 LT)

€ 60

€ 19

€ 79

PPC (80 LT)

€ 120

€ 23

€ 143

DCA (80 LT)

€ 120

€ 30

€ 150

DCP (120 LT)

€ 180

€ 32

€ 212

DCO (120 LT)

€ 180

€ 22

€ 202

DCS (80 LT)

€ 120

€ 23

€ 143

Basisprijs per lestijd (LT)

€ 1,5

Indien u niet beschikt over een diploma hoger onderwijs is er tevens de mogelijkheid via opleidingscheques te betalen. Als zelfstandige kan je beroep doen op de KMO-portefeuille. Meer informatie hieromtrent vind je bij de VDAB of onze cursistenadministratie.

Stelt u na de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat u door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan u (een deel van) het betaalde geld terugkrijgen:

 • Het gehele bedrag (inschrijvingsgeld + cursusgeld): bij annulering ten minste één week voor de start van de opleiding;
 • Het gehele bedrag, verminderd met 12,50 euro administratiekosten: bij annulering tussen één week voor de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan;
 • Enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal (indien nog niet ontvangen/afgehaald): bij annulering tussen de aanvang van de opleiding tot twee weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
 • Na twee weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald.

LIO-folder

Interessante links

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/solliciteren

http://www.hildecrevits.be/nl/tags/lerarenopleiding

https://www.facebook.com/SLOCVOVTIBrugge/?ref=bookmarks


Missie en Visie

MISSIE

Het CVO VTI Brugge organiseert de specifieke lerarenopleiding die leidt tot het “diploma van leraar”.

Binnen de specifieke lerarenopleiding willen we aan alle volwassenen met leer- en/of werkervaring die leraar willen worden/zijn, optimale ontwikkelings- en groeikansen scheppen in een aangename, open en dynamische cultuur met respect voor eigenheid en diversiteit.

VISIE

De “specifieke lerarenopleiding” (SLO) van het CVO VTI Brugge stelt de cursist centraal en biedt de cursist een traject op maat aan waarbij persoonlijke begeleiding en professionele ondersteuning van het SLO team voor een stimulerende leer- en ervaringsomgeving zorgen.

Binnen de opleiding worden de cursisten gevormd tot een professionele leraar die de basiscompetenties beheersen met aandachtvoor de attitudes waarin kritische ingesteldheid en eigenverantwoordelijkheid centraal staan.

Een duidelijke communicatie en structuur worden gehanteerd via diverse kanalen binnen de opleiding.

Binnen de opleiding voeren de verantwoordelijken een open en transparant lectoren-en cursistenbeleid met aandacht voor samenwerking met verschillende actoren binnen het onderwijslandschap.

VISIE OP ZORG

De Specifieke Lerarenopleiding wordt gekarakteriseerd door een zeer grote verscheidenheid aan cursisten (in leeftijd, sociaal-economische situatie, vooropleiding, …). Wanneer we aannemen dat alle cursisten mogen verschillen, aanvaarden we ook dat hun traject mag verschillen. Daarom is de aandacht aan een degelijk zorg- en diversiteitsbeleid uiterst noodzakelijk. Vanaf het schooljaar 2014-2015 gaan we dan ook gerichter aan de slag om met een kernzorgteam het beleid, de visie en de organisatorische opbouw rond cursistenbegeleiding uit te werken.

Vanuit onze visie dat elke cursist centraalstaat, gaan wij als centrum het engagement aan om extra zorg te besteden aan alle cursisten. We staan open voor dialoog en diversiteit: wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen ten aanzien van medewerkers en cursisten willen uitdragen in de samenleving.

Dit betekent dat wij aandacht zullen hebben voor de volgende domeinen: leren en studeren / het te doorlopen traject binnen de opleiding / psychisch, sociaal en fysiek welbevinden.

Dit betekent eveneens dat wij bereid zijn cursisten met specifieke ondersteuningsnoden – zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen – zo goed mogelijk op te vangen zodat zij net zoals alle andere cursisten optimale leerkansen krijgen.

‘Zorgbeleid’ is een opdracht van het hele team doorheen het volledige traject van de cursist! We willen benadrukken dat de lector de spilfiguur van de zorg blijft. Het ganse team draagt de verantwoordelijkheid om de cursist te ondersteunen waar nodig en door te verwijzen indien gewenst.

Basiscompetenties van de leraar

BASISCOMPETENTIES

De lerarenopleiding is een beroepsopleiding. Het beroepsprofiel van de leraar (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraar bij zijn beroeps­uitoefening. Het beroepsprofiel bevat de taken die een ervaren leraar verricht en zal verrichten in het licht van maatschappelijke en andere ontwikkelingen, zoals de grootstedelijke context, de taalvaardigheid in het Nederlands, de meertaligheid en de diversificatie van het onderwijs­gebeuren. De bouwstenen van het beroepsprofiel worden geordend op basis van de grote verantwoordelijkheidsdomeinen van een leraar. Deze verantwoordelijkheden worden gespecificeerd in functionele gehelen. Dit zijn algemene beschrijvingen van deze verantwoordelijkheden voor de leraar.

Dit zijn de drie verantwoordelijkheidsdomeinen met bijhorende functionele gehelen :


Om te kunnen evolueren naar het beroepsprofiel van leraar bepaalt de overheid de basiscompetenties van de leraar SO. De basiscompetenties van de leraar zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen de leraar in staat door te groeien naar het beroepsprofiel en worden rechtstreeks afgeleid van het beroepsprofiel.
Typefunctie 1 : de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
Typefunctie 2 : de leraar als opvoeder
Typefunctie 3 : de leraar als inhoudelijke expert
Typefunctie 4 : de leraar als organisator
Typefunctie 5 : de leraar als onderzoeker
Typefunctie 6 : de leraar als partner van de ouders of verzorgers
Typefunctie 7 : de leraar als lid van een schoolteam
Typefunctie 8 : de leraar als partner van externen
Typefunctie 9 : de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
Typefunctie 10 : de leraar als cultuurparticipant

Volgende beroepshoudingen/attitudes gelden voor alle typefunctie:

 • Beslissingsvermogen: durven een standpunt innemen of tot een handeling overgaan en er ook verantwoordelijkheid voor dragen;
 • relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen;
 • kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen;
 • leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen;
 • organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden;
 • zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken;
 • verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen en zich engageren om een positieve ontwikkeling van de lerende te bevorderen;
 • flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, middelen, doelen, mensen en procedures.

Opleidingsmodel/modules

HET OPLEIDINGSMODEL

Het opleidingsmodel is een visuele voorstelling van de modules die men dient te volgen wil men het diploma van leraar bekomen. Deze modules kunnen geïntegreerd worden gevolgd via het éénjarige traject of modulair worden ingevuld via het Flextraject. Het LIO-traject betreft een aangepaste invulling. Onderaan deze pagina wordt elk traject apart uit de doeken gedaan. Via ‘Hoe stel ik mijn traject samen ?’ worden verschillende mogelijkheden visueel voorgesteld.

De horizontale pijlen wijzen op een volgtijdelijkheid tussen de didactische modules. Deze dienen dus achtereenvolgens te worden gevolgd.

Men dient eerst alle modules af te werken vooraleer aan de eindstagemodule DCS te kunnen beginnen. Onze visie is dat men in deze modules de nodige competenties verwerft om met vertrouwen voor de klas te staan tijdens de actieve stage. De module GRM kan eventueel gelijktijdig met DCS worden gevolgd. Sterker nog, dit kan een meerwaarde zijn om de stageopdracht van GRM in te vullen.

COO is een module die bij voorkeur vroeg in het traject wordt opgenomen zodat er tijdig taalproblemen kunnen worden opgespoord en ondersteuning kan worden voorzien. Verder worden ook OMA en LEV aangeraden vroeg in het traject in te plannen.

Wat is een MODULE ?

Een basismodule is een onderdeel van de opleiding (te vergelijken met een vak) waarlangs de cursist de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs kan bereiken. Deze doelstellingen, door de overheid geformuleerd, vormen het vertrekpunt voor de invulling van de modules en zo van het gehele opleidingsprogramma. Iedere basismodule wordt opgesplitst in een theoretische component en een praktijkcomponent (met een verdere opsplitsing in opleidingspraktijk en preservicepraktijk)

Bij het bekijken van het opleidingsmodel, ziet men dat de basismodules in inhoudelijke competentieclusters (je vindt de clusters in de eerste kolom van het model) worden gegroepeerd:


 • Cluster Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie (MBC)
 • Cluster Pedagogisch-organisatorische competentie (POC)
 • Cluster Psycho-pedagogische competentie (PPC)
 • Cluster Didactische competentie (DC) bevat 4 modules


Meer informatie over de inhoud van de modules kan je terugvinden in onze infobrochure deel 1 + infobrochure deel 2.

Alle modules, met uitzondering van de opstapmodules, worden georganiseerd via gecombineerd onderwijs. Hierdoor kunnen we inspelen op de individuele noden van de student wat leidt tot een gedifferentieerde aanpak.

Onderwijskundige aanpak

GEÏNTEGREERD OPLEIDINGSCONCEPT

De theorie- en praktijkcomponent van de opleiding omvatten elk 30 studiepunten (met studiepunten wordt de studielast uitgedrukt; elk studiepunt bedraagt ten minste 25 en ten hoogste 30 uren onderwijs-, studie- en evaluatieactiviteit).
Typerend voor de SLO in ons CVO is dat theorie en praktijk niet gescheiden worden, maar dat ze geïntegreerd worden aangeboden binnen de verschillende modules.
Wanneer je het structuurschema bekijkt, zie je dan ook dat bij elke module onderaan in het blok vermeld wordt hoeveel studiepunten theorie én praktijk er in aan bod komen (met uitzondering van de module Didactische competentie stage, deze module bestaat enkel uit praktijk - uit de eigenlijke stage).
Het valt je meteen op dat de studiepunten praktijk nog eens onderverdeeld worden in opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP).

GECOMBINEERD ONDERWIJS

Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.
Het contactonderwijs typeert zich in de regel door een hoge mate van interactiviteit tussen lector en cursisten en cursisten onderling. Voeg daar nog een hoge dosis cursistenactiviteit (klassikaal, in werkgroepen, ...) aan toe en je merkt meteen dat de lessen niet enkel bedoeld zijn om noodzakelijke kennis over te dragen, maar ook en vooral om inzichten en vaardigheden op te doen, in te oefenen, af te toetsen, ... Tijdens de lesweken contactonderwijs aanwezig zijn, wordt zo een must!
Niet tijdens alle lesweken wordt echter aanwezigheid verwacht: tijdens de weken afstandsonderwijs kan de cursist thuis (of volgens afspraak ook op school) werken en leren. Dit wordt ondersteund door de lector en/of de elektronische leeromgeving Smartschool.

ONLINE AFSTANDSONDERWIJS

Verschillende modules worden volledig via Online Afstandsonderwijs georganiseerd. Dit betekent een minimum aan contactmomenten waarbij de overige invulling van de module op afstand gebeurt. Dit o.a. via het online elektronisch platform Smartschool, via webconferenties etc. Opgelet, een module in afstand verondersteld steeds minimaal een start- en examenmoment in contact. Ook voor de opvolging worden de lesdagen in acht genomen zoals vermeld op het lessenrooster.
Inschrijving voor dergelijke module veronderstelt een degelijke kennis van ICT, en de vaardigheid om zelfstandig inhouden te verwerken. Voor de startmodule DCA in Online Afstand is een diploma hoger onderwijs een voorwaarde om in te schrijven.

Vrijstellingen

De directie van het centrum kan je (deel)vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingen vraag je digitaal aan ofwel vóór de aanvang van de lerarenopleiding ofwel in het begin van je opleiding. Per module kan je eenmalig een vrijstellingsaanvraag indienen. Het is nooit mogelijk om op basis van vrijstellingen af te studeren.

De deadline voor het indienen van je aanvraag via www.slovrijstelligen.be is voor het eerste semester 15 oktober en voor het tweede semester 15 maart. Voor de studenten van het eenjarige traject is de deadline 1 september. De volledige vrijstellingsprocedure wordt gedetailleerd beschreven in de handleiding die je kan terugvinden via www.slovrijstellingen.be.

Je vraagt altijd een vrijstelling aan voor de volledige module. Dit kan resulteren in een toekenning van een vrijstelling voor de volledige module of een onderdeel ervan (theorie, opleidingspraktijk en preservicepraktijk). Raadpleeg de ECTS-fiches in de opleidingsbrochure deel 2.

Er zijn twee vrijstellingsprocedures nl. een EVK- en een EVC-procedure die al dan niet in combinatie kunnen verlopen.

OP GROND VAN DE ERKENNING VAN VERWORVEN KWALIFICATIES (EVK) :
Je volgde reeds een opleiding die naar niveau, inhoud en omvang overeenstemt met de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. In de EVK-procedure wordt gekeken naar de diploma’s, certificaten, creditbewijzen, … die je al behaald hebt en wordt er nagegaan of deze volstaan om vrijstellingen te verwerven in de lerarenopleiding. Lijst met diploma’s die in aanmerking komen voor vrijstelling.

OP GROND VAN DE ERKENNING VAN EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) :
Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen, waardoor iemand in staat is om effectieve kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. De prestaties zijn zichtbaar in concrete handelingen en verbonden met een bepaalde context. EVC’s worden niet met een studiebewijs bekrachtigd. In de EVC-procedure wordt onderzocht of de bekwaamheden die je verworven hebt door werkervaring, vrije tijd, …, maar waar je geen formeel bewijs voor hebt, vergelijkbaar zijn met de te verwerven competentie(s) in de lerarenopleiding.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
Maandag 27 mei van 18u tot 21u
vrijdag 21 juni van 18u tot 21u
Zaterdag 24 augustus van 9u tot 12u
Dinsdag 27 augustus van 18u tot 21u

Opleidingsprogramma

module start
module start
module start
module start
module start
module start
module start
module start