preventieadviseur niveau III

Deze opleiding richt zich tot zij die tewerkgesteld zijn in bedrijven, zorgsector, onderwijs, KMO's,... en die de competenties moeten verwerven om het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen hun dienst te optimaliseren. Zij zullen de nodige kennis aanleren om hun taken als 'preventieadviseur/hiërarchische lijn' uit te voeren.

Er is geen vereiste voorkennis.

In het programma komen thema’s uit de 7 domeinen van het welzijnsbeleid voor. Deze 7 domeinen zijn :

  • Arbeidsveiligheid
  • Gezondheid
  • Psychosociale belasting
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne
  • Verfraaiing van de arbeidsplaats
  • Leefmilieu

Voor meer informatie omtrent deze opleiding, bekijk de opleidingsfiche.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
Zaterdag 25 augustus van 9u tot 12u
Dinsdag 28 augustus van 18u tot 21u

Opleidingsprogramma