preventieadviseur niveau III

Deze opleiding richt zich tot zij die tewerkgesteld zijn in bedrijven, zorgsector, onderwijs, KMO's,... en die de competenties moeten verwerven om het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen hun dienst te optimaliseren. Zij zullen de nodige kennis aanleren om hun taken als 'preventieadviseur/hiërarchische lijn' uit te voeren.

Er is geen vereiste voorkennis.

In het programma komen thema’s uit de 7 domeinen van het welzijnsbeleid voor. Deze 7 domeinen zijn :

  • Arbeidsveiligheid
  • Gezondheid
  • Psychosociale belasting
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne
  • Verfraaiing van de arbeidsplaats
  • Leefmilieu

Voor meer informatie omtrent deze opleiding, bekijk de opleidingsfiche.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
Vrijdag 15 juni van 18.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 16 juni van 09.00 tot 12.00 uur
Zaterdag 25 augustus van 09.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 28 augustus van 18.00 tot 21.00 uur

Opleidingsprogramma