Vloer- en wandtegels plaatsen

tegelzetter

NIEUWE OPLEIDING VANAF SEPTEMBER 2020

In de NIEUWE opleiding VLOERDER-TEGELZETTER worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het af werken van oppervlakken zoals vloeren, muren, trappen, terrassen, … met tegels teneinde deze te beschermen en te verfraaien.

Na de opleiding kan de cursist:
− de eigen werkzaamheden voorbereiden i.f.v. vloer- en tegelwerken
− de te betegelen oppervlakken voorbehandelen
− vloer- en wandtegels plaatsen in een mortelbed
− vloertegels in een verse dekvloer plaatsen
− vloertegels op een verharde dekvloer lijmen
− wandtegels lijmen
− trappen betegelen
− vloer- en wandtegels voegen
− buitentegels op gestabiliseerd zand plaatsen
− tegels op ondersteuning plaatsen

De totale opleiding bestaat uit 6 modules:
− lijmen vloer- en wandtegels
− bevloering in mortelbed
− tegelen in specifieke situaties
− buitenbevloering
− plaatsen tegels in verse dekvloer
− werken op hoogte met hoogtewerker
Zie ook het structuurschema van de opleiding

De totale opleiding wordt gespreid over 2 schooljaren met als lesdagen dinsdag en donderdag:
− eerste schooljaar: 3 modules (lijmen vloer- en wandtegels, bevloering in mortelbed, buitenbevloering)
− tweede schooljaar: 3 modules (tegelen in specifieke situaties, plaatsen tegels in verse dekvloer, werken op hoogte met hoogtewerker)

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
... De infosessies van december en januari ….
zullen binnenkort beken gemaakt worden …..

Opleidingsprogramma

module start
Lijmen vloer- en wantegels september Hilde De Doncker
Bevloering in mortelbed december Hilde De Doncker
Buitenbevloering maart Hilde De Doncker