Elektricien : huishoudelijk of industrieel

Wij bieden 2 opleidingen aan om elektricien te worden :

  • Industrieel elektrotechnisch installateur - elektrotechnicus
  • (residentieel) elektrotechnisch installateur

De opleiding industrieel elektrotechnisch installateur (elektrotechnicus) wordt enkel in aangeboden in een dag-traject.

De opleiding (residentieel) elektrotechnisch installateur wordt aangeboden in dag-traject of avond-traject.

Industrieel elektricien

De afgestudeerde van deze opleiding houdt zich bezig met het installeren van nieuwe of de renovatie of uitbreiding van bestaande elektrische installaties, in de industrie en de utiliteitssector.

In de opleiding Industrieel Elektrotechnisch Installateur worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het installeren van industriële elektrische installaties.

Men moet schema’s lezen en materieel en materiaal verzamelen, voorbereidende installatiewerken uitvoeren, kabelgoten plaatsen en kabels trekken, de industriële elektrische componenten plaatsen en aansluiten, klemmenkasten en verschillende soorten borden plaatsen en aansluiten. Na het plaatsen moet de installatie gecontroleerd worden en de eventuele fouten moeten worden hersteld.

Bekijk de volledige opleidingsstructuur met een overzicht van de modules en het aantal uren (lestijden) per module : Structuurschema IEI

De opleiding ‘industrieel elektrotechnisch installateur’ wordt enkel in dagopleiding aangeboden.

De opleiding start in september en wordt beëindigd in juni. De lesdagen zijn woensdag en donderdag telkens van 8u tot 12u15 en van 12u45 tot 17u. (duur = 1 schooljaar)

Bekijk het volledige lesrooster :Industrieel elektrotechnisch installateur 2020-2021

De afgestudeerde van de opleiding ontvangt een CERTIFICAAT van Industrieel elektrotechnisch installateur.

De opleiding kan ook gecombineerd worden met Aanvullende Algemene vorming (zie 2de kans onderwijs), waardoor een DIPLOMA van Secundair Onderwijs kan behaald worden.


Huishoudelijk elektricien (dagtraject)

De afgestudeerde van deze opleiding houdt zich bezig met het installeren van elektrische installaties in nieuwbouw en/of het herstellen of aanpassen van een elektrische installatie in een bestaande woning.

In de opleiding “Elektrotechnisch installateur” worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het monteren en plaatsen van leidingen en dozen, het trekken van draden en kabels, het plaatsen en aansluiten van elektrische componenten in verschillende borden conform het AREI. Dit met het oog op het in bedrijf stellen van de eigen elektrische installatie.

Na de opleiding kan de cursist:
− Een eenvoudig, klassiek residentieel schema realiseren
− Leidingstracés uitzetten volgens instructie
− Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van leidingen
− Buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen leggen
− Dozen plaatsen en bevestigen
− Leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen monteren en plaatsen
− Draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties trekken voor het aansluiten van diverse toestellen
− Het aardingssysteem plaatsen en aansluiten
− Afgeschermde kabels leggen en aansluiten
− Materiaal voor laagspanning bevestigen en aansluiten
− Verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden plaatsen, monteren en bedraden
− Installaties op zeer lage spanning monteren en aansluiten
− Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten
− De eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren
− Bij niet-klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties assisteren, in werking stellen en controles uitvoeren

Bekijk de volledige opleidingsstructuur met een overzicht van de modules en het aantal uren (lestijden) per module : Structuurschema EI

Het dag-traject ‘elektrotechnisch installateur’ start in februari en wordt beëindigd in december van het volgende schooljaar. De lesdagen zijn dinsdag en vrijdag telkens van 8u tot 12u15 en van 12u45 tot 17u. (duur = 1 kalenderjaar)

Bekijk het volledige lesrooster : nog in opmaak (tegen januari 2021 beschikbaar)

De afgestudeerde van de opleiding ontvangt een CERTIFICAAT van Elektrotechnisch installateur.

De opleiding kan ook gecombineerd worden met Aanvullende Algemene vorming (zie 2de kans onderwijs), waardoor een DIPLOMA van Secundair Onderwijs kan behaald worden.

Huishoudelijk elektricien (avondtraject)

De afgestudeerde van deze opleiding houdt zich bezig met het installeren van elektrische installaties in nieuwbouw en/of het herstellen of aanpassen van een elektrische installatie in een bestaande woning.

In de opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het installeren van residentiële elektrische installaties.

Men moet schema’s lezen, voorbereidende installatiewerken uitvoeren, sleuven kappen en slijpen en kabels trekken, de elektrische componenten plaatsen en aansluiten, zekeringskasten kunnen plaatsen en aansluiten.Na het plaatsen moet de installatie gecontroleerd worden en de eventuele fouten moeten worden hersteld.

Bekijk de volledige opleidingsstructuur met een overzicht van de modules en het aantal uren (lestijden) per module : Structuurschema REI

Het avond-traject ‘residentieel elektrotechnisch installateur’ gaat 's avonds tijdens de week door. De lesdagen vallen meestal op maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 21u30.
Om de volledige opleiding te kunnen doorlopen moet men ongeveer op een 3-tal schooljaren rekenen. Met vrijstellingen kan dit eventueel ingekort worden.

De planning van de modules die starten na de kerstvakantie kan men terugvinden onderaan in het opleidingsprogramma.

De afgestudeerde van de opleiding ontvangt een CERTIFICAAT van Residentieel elektrotechnisch installateur.

De opleiding kan ook gecombineerd worden met Aanvullende Algemene vorming (zie 2de kans onderwijs), waardoor een DIPLOMA van Secundair Onderwijs kan behaald worden..

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
- CVO SVG is momenteel gesloten wegens paasverlof
- Bij vragen mail naar Turn on Javascript!
Vriendelijke groeten CVO SVG - campus CVO VTI Brugge

Opleidingsprogramma

module start
module start
module start
Gecombineerde schakelingen januari Hilde De Doncker
Afstandsschakelingen maart Hilde De Doncker
Verlichting mei Hilde De Doncker