Elektromecanicien (NIEUW)

Elektromecanicien

Nieuwe start in het schooljaar 2021-2022

In deze opleiding leert de cursist correctieve en preventieve acties plannen en uitvoeren teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …) van industriële machines, installaties of systemen te behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

In de opleiding elektromecanicien worden competenties aangeleerd voor het onderhouden van industriële installaties.

De cursist leert de werking, de aansluiting, de afregeling, de instelling en het plaatsen van elektrische en pneumatische/hydraulische onderdelen en componenten die in industriële installaties terug te vinden zijn.
De cursist leert ook de montage- en demontagetechnieken en borgingstechnieken van mechanische onderdelen. Ook leert men slijtage en/of afwijkingen van die mechanische onderdelen beoordelen.
Er wordt steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

Bekijk de volledige opleidingsstructuur met een overzicht van de modules en het aantal uren (lestijden) per module : Structuurschema Elektromecanicien

De opleiding ‘Elektromecanicien’ wordt enkel in dagopleiding aangeboden.

De opleiding start in september/november en wordt beëindigd in mei/juni.

De modules 'Elektrische onderdelen en componenten industriële installaties' en 'Hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten industriële installaties' zullen doorgaan in de vestiging Boeveriestraat van het CVO VTI Brugge. De lesdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u tot 12u15 en van 12u45 tot 17u. (zie lesrooster)

De module Mechanische onderdelen industriële installaties zal doorgaan in het Competentiecentrum van VDAB, Eriestraat te Brugge. De lesdagen zijn verdeeld over dinsdag, donderdag en vrijdag. Lesuren worden bepaald door VDAB.

De competenties van de resterende modules zullen in Werkplekleren georganiseerd worden (duaal leren). Dit wil zeggen dat de competenties op het werkveld (bedrijven) zullen aangeleerd worden.

Bekijk het volledige lesrooster : Elektromecanicien

De afgestudeerde van de opleiding ontvangt een CERTIFICAAT van Elektromecanicien.

De opleiding kan ook gecombineerd worden met Aanvullende Algemene vorming (zie 2de kans onderwijs), waardoor een DIPLOMA van Secundair Onderwijs kan behaald worden.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
- CVO SVG is momenteel gesloten wegens paasverlof
- Bij vragen mail naar Turn on Javascript!
Vriendelijke groeten CVO SVG - campus CVO VTI Brugge

Opleidingsprogramma

module start