Interieurbouwer

In deze opleiding leert de cursist het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen; het instellen, omstellen, bewerken, vergaren en afmonteren van onderdelen voor interieurelementen; het bevestigen en aansluiten van interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw; het integreren van sanitaire en elektrische toestellen en afwerken van interieuronderdelen teneinde interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, kantoorruimten,... aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.Interieurbouwer

Startvoorwaarden : Vooraleer de cursist kan starten met de specifieke modules van de interieurbouwer moet hij/zij de beginnersopleiding van houtbewerking met vrucht doorlopen hebben. Deze bestaat uit 2 modules namelijk: werkvoorbereiding houtbewerking en machinale houtbewerking.

De cursist leert in de beginfase enkelvoudige vrijstaande interieurelementen vervaardigen zoals een bureauelement, dressoir, schoenkast, tafel … Hierbij wordt vertrokken vanuit een vrijstaand element het welke niet in relatie staat met andere delen of gehelen. Deze elementen worden overwegend vervaardigd uit plaatmateriaal (hpl, melamine, fineer …), de verschillende soorten plaatmateriaal, beslag en afwerkingsvormen kunnen hierbij aan bod komen. De nadruk wordt gelegd op het vervaardigen, het samenstellen en het afwerken van het element.

In een latere fase leert de cursist interieurinrichtingen vervaardigen, zoals keukens, dressings wandkasten... Hierbij wordt vertrokken van gehelen die in relatie staan tot elkaar. Er wordt extra aandacht geschonken aan de richting van de vezel of printstructuren, de opbouw en aanbouw van de verschillende elementen, de manier van samenstellen en eventuele verlijming en verbindingsmiddelen, alsook het nodige beslag. Het vermijden van complicaties bij de plaatsing van interieurinrichtingen wordt nadrukkelijk behandeld.

De opleiding bestaat uit meerder modules. Zie hiervoor het structuurschema : interieurbouwer

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
7 december 2021 van 16u tot 19u
10 januari 2022 van 16u tot 19u
ZoWe - Barrièrestraat 2d, 8200 Brugge

Opleidingsprogramma

module start
Houtbewerking voor beginners dinsdag september Hilde De Doncker
Houtbewerking voor beginners donderdag september Hilde De Doncker
Vervaardiging interieurelementen in plaatmateriaal oktober Hilde De Doncker
Vervaardiging interieurprojecten oktober Hilde De Doncker
plaatsing interieurprojecten september Hilde De Doncker