opleiding "Zorgmassage"

Inhoud: De opleiding “Masseur” met specifieke aandacht voor “Zorgmassage” bevat 2 modules

  • Module 1: basiskennis van het lichaam (40 lestijden)
  • Module 2: lichaamsmassage (80 lestijden)

Na het slagen voor de 2 modules bekom je het certificaat van Masseur.
Binnen de opleiding komen volgende aspecten in hoofdzaak aanbod:

  • Verschillende massagehandelingen met aandacht voor de zorgmassage bij verschillende doelgroepen (zorgbehoevenden met pijn en stressklachten, oncologische zorgvragers, de zorgvrager met psychische noden, …)
  • Kennis en gebruik van verschillende producten en materialen
  • Kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
  • Opmaken van doelstellingen met bijhorende zorgplan
  • Inrichten en onderhouden van de werkplek

Doelpubliek: Verpleegkundigen – zorgkundigen - palliatieve medewerkers – ergotherapeuten – vrijwilligers - … zonder instapvoorwaarden of voorkennis.

Lesplaats: ZoWe Vormingscentrum Barrièrestraat 2d, 8200 Brugge

Inschrijvingen: In het CVO SVG campus CVO VTI Brugge, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge tijdens de openingsuren te zien op de website http://cvo.vtibrugge.be

of

Via onze digitale webshop klik daarvoor hier.

Info en contact:
Isabel Gadeyne via mail: Turn on Javascript!
Katheleen Dekeyser via mail: Turn on Javascript!

Prijs: 350€ waarvan 180€inschrijvingsgeld en 170€ verbruiksmiddelen namelijk: cursus, materiaal, toegang digitale leerplatform, …

Max aantal cursisten: 16 cursisten

Opleidingsmogelijkheden “Zorgmassage”

Avondtraject: Donderdagavond (18u-21u30): | Start: donderdagavond 24 sept 2020 | Einde: donderdagavond 3 juni 2021 | Aantal avonden: 30 avonden |

of

Dag traject (8u30 - 12u tot 13u - 16u30): | Start: woensdag 3 februari 2021 | Einde: woensdag 2 juni 2021 | Aantal dagen:15 woensdagen |

De opleidingen gaan niet door tijdens de vakantieperiode van het onderwijs
De opleidingen gaan door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

De opleiding gaat uit van het Centrum volwassenenonderwijs CVO SVG in samenwerking met ZoWe Vormingscentrum en de vzw Zorgmassage.

infomomenten

kom naar 1 van de infomomenten
- CVO SVG is momenteel gesloten wegens paasverlof
- Bij vragen mail naar Turn on Javascript!
Vriendelijke groeten CVO SVG - campus CVO VTI Brugge

Opleidingsprogramma